Jak zatrudnić ukraińskich pracowników w Polsce?

Gdzie i jak znaleźć Ukraińskich pracowników do pracy?

Rosnące zapotrzebowanie naszej się gospodarki sprawia, że przedsiębiorstwa borykają się z brakami kadrowymi. Dlatego ukraińscy pracownicy do pracy w Polsce mają od pewnego czasu uproszczoną procedurę stałego pobytu i zatrudnienia. Sytuacja znacznie zmieniła się po wybuchu wojny za wschodnią granicą. Niemniej, Ukraińcy do pracy u nas przyjeżdżali już wcześniej. Jak znaleźć ukraińskich pracowników do pracy w Polsce? Jak przebiega rekrutacja pracowników z Ukrainy? Zapoznaj się z możliwościami uzupełniania zasobów kadrowych firmy.

Jak zatrudnić ukraińskich pracowników w Polsce?

Nasz rynek pracy dla Ukraińców jest bardzo korzystny ze względu na wysokie zarobki w porównaniu do tych na Ukrainie. Do tego, nasi pracodawcy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców ze wschodu przez brak rak do pracy. Jednak przed zatrudnieniem obywatele Ukrainy muszą spełniać nasze wymogi. Należy ustalić podstawę pobytową kandydata do pracy. Obywatel obcego państwa musi więc przedstawić dokument uprawniający go do pobytu w Polsce. Aby zalegalizować pobyt, obcokrajowiec musi złożyć wniosek w Urzędzie Wojewódzkim o wydanie karty pobytu.

Jakie formalności trzeba spełnić, aby zatrudnić Ukraińca?

Rekrutacja Ukraińców wymaga od pracodawcy zgłoszenia każdego cudzoziemca do Urzędu Pracy. Po za tym obowiązują takie same formalności i obowiązki, jak przy zatrudnianiu obywatela Polski, czyli:

 • zawarcia umowy z pracownikiem z Ukrainy,
 • przed podpisaniem umowy należy okazać jej tłumaczenie,
 • wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna,
 • zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustalenie sytuacji podatkowej cudzoziemca i ewentualne zgłoszenie go do Urzędu Skarbowego.

Podczas zatrudniania pracowników z Ukrainy to nasz Urząd Pracy ustala, czy formą zatrudnienia będzie umowa o pracę czy zlecenie. Zgłaszając pracownika z Ukrainy do Urzędu Pracy należy przedstawić:

 • informacje o wykonywanej pracy,
 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • typ, numer i serię dokumentu podróży,
 • PESEL (jeżeli został nadany obywatelowi z Ukrainy).

Jakie są koszty zatrudnienia ukraińskiego pracownika?

W przypadku zatrudniania pracowników z Ukrainy, pracodawca ponosi standardowe koszty pracy, takie jak w przypadku pracy wszystkich pracowników polskich. Czyli wynagrodzenie netto oraz koszty podatkowe i opłaty należne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nieco inaczej, w wielu przypadkach nawet korzystniej, wygląda to przy zatrudnianiu za pośrednictwem agencji zatrudnienia dla Ukraińców. Wynajmowani pracownicy z Ukrainy to duże ułatwienie dla przedsiębiorstw, które pozwala na optymalizację kosztów i zasobów kadrowych.

Gdzie szukać ukraińskich pracowników do pracy?

Popularną praktyką jest zamieszczanie ogłoszeń na portalach z ofertami pracy. Dodanie informacji np. w języku rosyjskim lub ukraińskim z pewnością ułatwi obcokrajowcom kontakt z pracodawcą. Przy poszukiwaniu pracowników pomocne są też Urzędy Pracy. Jakie są najlepsze sposoby na rekrutację Ukraińców? 

Bardzo dobrym rozwiązaniem są agencje pośredniczące w zatrudnianiu. Jakie agencje zatrudnienia oferują pracowników z Ukrainy? Są to wyspecjalizowane firmy oferujące outsourcing procesowy. Tego rodzaju pośrednicy są dużym ułatwieniem, ponieważ umożliwiają szybki dostęp do specjalistów. Przykładowo, wynajmowani spawacze ze wschodu to szansa na pozyskanie bardzo dobrze wykwalifikowanych fachowców.

Ile dokładnie trwa kurs na spawacza?

Ile trwa kurs na spawacza?

Spawacze to świetnie opłacani i poszukiwani na rynku pracy specjaliści. Praca w tym zawodzie wymaga jednak umiejętności, doświadczenia i udokumentowanych uprawnień spawalniczych. Ta bariera wejścia do zawodu sprawia, że spawacze są rozchwytywani z powodu dużego zapotrzebowania na ich pracę. Dla chętnych do nauki spawania organizowane są szkolenia zawodowe. Ile trwa kurs na spawacza? To zależy od kilku czynników. Jeśli interesuje Cię szkolenie i zdobycie uprawnień, zapoznaj się z warunkami kursu.

Struktura kursu spawalniczego

Zawód spawacza wymaga znajomości teorii, praktyki i zasad bezpieczeństwa. Każdy kurs przygotowuje do profesjonalnego i bezpiecznego wykonywania pracy. Nauka zawsze obejmuje zarówno szkolenie teoretyczne, jak i praktyczne. Kurs spawania prowadzony jest przez doświadczonych instruktorów i praktyków. Najchętniej wybieranymi specjalizacjami jest spawanie metodą MMA, MAG, MIG i TIG.

Teoria w kursie spawacza

Początkowe zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów. Poświęcone są one podstawowym informacjom, takim jak:

 • technologie spawania,
 • materiałoznawstwo,
 • rodzaje wyposażenia,
 • budowa urządzeń,
 • przygotowanie do spawania,
 • potencjalne trudności podczas wykonywania spawów,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kurs praktyczny na spawacza

Część praktyczna kursu spawania prowadzona jest przez doświadczonych praktyków i zazwyczaj trwa dłużej, niż część teoretyczna. Podczas tego szkolenia kursanci uczą się praktycznych umiejętności, jak:

 • obsługa spawarki,
 • wykonywanie spoin,
 • organizacja stanowiska pracy.

Ile dokładnie trwa kurs na spawacza?

Czas trwania kursu na spawacza zależy od poziomu jego zaawansowania i konkretnej specjalizacji. Szkolenie w zakresie najpopularniejszych metod MMA, MAG, MIG i TIG twa do 145 godzin. W tym zakresie jest 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 120 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania kursu może być różny w zależności od ośrodka szkoleniowego, a także trybu prowadzonych zajęć. Najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, ale jest też możliwość szkolenia w trybie wieczorowym i weekendowym. 

Dla chętnych do zdobycia podstawowych umiejętności spawania, kurs może trwać krócej. Najdłużej natomiast trwa w przypadku nauki bardziej zaawansowanymi technikami spawalniczymi, które zapewniają wyższe, ponadpodstawowe kwalifikacje.

Uprawnienia spawalnicze – czas trwania i odnawianie

Czas trwania uprawnień spawalniczych zależy od metody spawania i materiału, na który są one wystawione:

 • Spawanie elektrodą otuloną (MMA): 2 lata
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów (MIG/MAG): 2 lata
 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów (TIG): 2 lata
 • Spawanie aluminium: 2 lata
 • Spawanie pozostałych metali: 3 lata

Spawacze powracający do zawodu po dłuższej przerwie (powyżej 6 miesięcy), muszą przed przystąpieniem do egzaminu odnowieniowego ukończyć kurs teoretyczny. Kursy te trwają zazwyczaj kilka dni i obejmują aktualizację wiedzy teoretycznej z zakresu spawania. Każdy spawacz posiada specjalną książeczkę uprawniającą do wykonywania zawodu. W książeczce tej znajdują się informacje o posiadanych uprawnieniach spawalniczych, przebytych szkoleniach i kursach odnowieniowych.

Czas trwania kursu na spawacza – podsumowanie

Wybór zawodu spawacza otwiera wiele możliwości na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Duży popyt na specjalistów od spawania i świetne zarobki z pewnością zachęcają do odbycia kursu spawacza. Przykładem dobrze wykwalifikowanych fachowców są spawacze ze wschodu, bardzo cenieni w Polsce i Unii Europejskiej. 

Przedsiębiorstwa potrzebujące czasowo tych specjalistów, chętnie korzystają z praktycznych usług outsourcingu procesowego i pracowniczego, który umożliwia szybkie wykonanie usług lub uzupełnienie kadr. Szczególnie dobrze sprawdzają się u nas pracownicy z Ukrainy, którzy są komunikatywni, zaangażowani, solidni, zmotywowani do pracy i umieją pracować w zespole.

Rodzaje spawania

Jakie są rodzaje spawania?

Spawanie jest techniką łączenia metalowych elementów. Wymaga doświadczenia i uprawnień zawodowych. Różne rodzaje spawania mają swoje wady i zalety oraz inne zastosowanie. Przedstawiamy najpopularniejsze techniki spawalnicze.

Jakie są najpopularniejsze metody spawania?

Często spotykanymi metodami spawania są techniki elektryczne. Jakie są rodzaje spawania elektrycznego? Najbardziej powszechne metody to:

 • spawanie elektrodami otulonymi (MMA),
 • spawanie w osłonie gazowej (MIG/MAG),
 • spawanie łukową nietopliwą elektrodą (TIG).

Charakterystyka metod MMA, MIG, MAG i TIG:

Spawanie MMA (Manual Metal Arc) polega na zamocowaniu w uchwycie pręta spoiwa służącego za elektrodę. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi cechuje się dużą elastycznością i możliwością łączenia różnych gatunków metalu.

Spawanie w osłonie gazowej MIG (Metal Inert Gas) sprawdza się przy spawaniu metali nieżelaznych. Wykorzystuje się tu elektrodę topliwą w formie drutu w osłonie gazów obojętnych, gdzie drut pełni też rolę spoiwa.

Metoda MAG (Metal Active Gas) jest procesem spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie aktywnych gazów chemicznych. Elektrodą topliwą jest drut pełny lub proszkowy, który jest spoiwem. Tą metodę wykorzystuje się do spawania stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

Metoda TIG to spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego. Stosowana jest tu nietopliwa elektroda wolframowa. Metoda służy do łączenia stali niskostopowych i wysokostopowych a także metali nieżelaznych. Przedstawione techniki stosowane są w wielu branżach. Aby pozyskać zespół specjalistów, warto skorzystać z wynajmu pracowników. Bardzo cenieni przez nasze przedsiębiorstwa są pracownicy z Ukrainy.

Czym się różni TIG od MIG?

Techniki MIG i MAG są bardziej uniwersalne i służą do łączenia większości metali. Natomiast spawanie TIG sprawdza się przy spawaniu cienkich i delikatnych elementów. TIG, jako tzw. spawanie punktowe, jest metodą mniej wydajną, ale zapewnia wysoką jakość i precyzję.

Ile jest metod spawania?

Dokładna liczba metod spawania jest trudna do określenia, ponieważ stale pojawiają się nowe techniki. Można jednak przyjąć, że istnieje kilkadziesiąt różnych metod spawania, z których każda ma swoje specyficzne zastosowania i zalety.

Najpopularniejsze metody spawania:

 • Spawanie łukowe: Obejmuje cztery główne metody:
  • MMA (spawanie elektrodą otuloną)
  • MIG/MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów)
  • TIG (spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów)
  • Spawanie łukiem krytym
 • Spawanie gazowe: Starsza metoda wykorzystująca płomień acetylenowo-tlenowy do stapiania metali.
 • Spawanie laserowe: Nowoczesna metoda wykorzystująca wiązkę promieni laserowych do łączenia metali.
 • Spawanie plazmowe: Innowacyjna metoda wykorzystująca łuk elektryczny ze zjonizowanym gazem (plazmą).
 • Spawanie ultradźwiękowe: Nowoczesna metoda wykorzystująca fale akustyczne o wysokiej częstotliwości.

Inne metody spawania:

 • Spawanie zgrzewane
 • Spawanie tarciowe
 • Spawanie dyfuzyjne
 • Spawanie elektronowe
 • Spawanie indukcyjne
 • Spawanie hybrydowe

Która metoda spawania jest najlepsza?

Rodzaje spawania dopasowywane do konkretnych celów. Za najlepszą i najpopularniejszą metodę uważa się MIG i MAG. Ponad 60% realizacji wykonywanych jest w oparciu o te techniki. Jaka jest najłatwiejsza metoda spawania? Techniki spawania metalem, które najłatwiej opanować to także MIG i MAG. To metody, od których spawacz rozpoczyna naukę zawodu.

Metody spawania – podsumowanie

Dostępne rodzaje spawania stosuje się głównie w przemyśle. Prace spawalnicze przeznaczone są tylko dla wyspecjalizowanych fachowców. Zadania te solidnie wykonują u nas spawacze ze wschodu. Przy ich zatrudnianiu warto skorzystać z agencji pośrednictwa pracy. Jest to wygodna i korzystna forma umożliwiająca dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Pracownicy z Ukrainy - fakty i mity

Pracownicy z Ukrainy – fakty i mity

Rozwój gospodarki powoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników z zagranicy. Dlatego polskie firmy zatrudniają pracowników z Ukrainy. Nasi sąsiedzi uważani są za solidnych i zmotywowanych do pracy, ale jest też trochę stereotypów. Przedstawiamy fakty i mity na temat pracowników z Ukrainy.

Jakie są korzyści z zatrudnienia pracowników z Ukrainy?

Polska czerpie sporo korzyści z obecności cudzoziemców, zwłaszcza pracowników ze wschodu. Są oni nam bliscy kulturowo i uzupełniają kadry naszych przedsiębiorstw. Bardzo cenieni są wyspecjalizowani fachowcy, jak np. spawacze ze Wschodu. Korzyści dla polskich firm i naszej gospodarki z zatrudniania pracowników z Ukrainy to:

 • pracowitość i dyspozycyjność,
 • zaangażowanie i motywacja do pracy,
 • wysokie kwalifikacje pracowników,
 • niewielkie bariery językowe,
 • komunikatywność pracowników,
 • zaspokajają popyt naszego rynku pracy.

Jakie są najczęstsze obawy związane z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy?

W przypadku zatrudniania obcokrajowców, pracodawcy mniej obawiają się pracowników z Ukrainy, niż obywateli z Azji czy Bliskiego Wschodu. Wynika to z bliskości kulturowej naszych narodów. Pracodawcy mogą zastanawiać się, czy  komunikacja z Ukraińcami jest utrudniona. Jednak w tej kwestii jest lepiej, niż w przypadku chociażby Azjatów. Ponadto, pracownicy z Ukrainy są bardziej zmotywowani do współpracy, więc chętniej uczą się języka polskiego.

Jakie są fakty a jakie mity na temat pracowników z Ukrainy?

Na przestrzeni lat powstało w Polsce wiele mitów na temat pracowników z Ukrainy. Fakty natomiast są takie, że powszechne stereotypy w gruncie rzeczy tyczą się wszystkich obcokrajowców, nie tylko tych z Ukrainy. Ponadto, rzekome nieprawidłowości przy zatrudnianiu obcokrajowców mają miejsce też w przypadku polskich pracowników i nie możemy na pewno mówić o powszechności tego zjawiska.

Czy imigranci z Ukrainy pracują głównie fizycznie?

W pewnym stopniu jest tak, że pracownicy z Ukrainy wykonują proste prace budowlane i produkcyjne. Niemniej, napływają do nas też wykwalifikowani fachowcy, jak spawacze, mechanicy czy elektrycy. Wśród pracowników z Ukrainy spotykamy też pielęgniarki, lekarzy, handlowców czy programistów.

Czy pracownicy z Ukrainy pracują nielegalnie i są nieubezpieczeni?

Pracownicy z Ukrainy pracują na takich samych zasadach, jak obywatele Polscy. Zjawisko tzw. pracy na czarno występuje, ale nie jest to powszechne. Każdy zatrudniony u nas Ukrainiec opłaca składki ZUS. Nasze procedury ułatwiają zatrudnianie pracowników ukraińskich. Szczególnie pomocne dla przedsiębiorstw są agencje pośrednictwa pracy, które udostępniają firmom pracowników ze wschodu.

Czy Ukraińcy są w Polsce wyzyskiwani?

Wysokość wynagrodzenia obywatela z Ukrainy zależy od jego kwalifikacji. W przypadku prostych prac obywatele ze wschodu mogą otrzymywać najniższe wynagrodzenie. Niepokojącym zjawiskiem jest zatrudnianie osób z Ukrainy w niewielkim wymiarze czasu pracy, np. na ¼ etatu, kiedy w praktyce pracownik pracuje dłużej. Jednak prowadzone są już prace ustawodawcy, które mają te nadużycia wyeliminować.

Fakty i mity na temat pracowników z Ukrainy – podsumowanie

Mity na temat pracowników z Ukrainy są stereotypami, takimi samymi, jak w przypadku większości zatrudnianych cudzoziemców. Pracownicy z Ukrainy cieszą się dobrą opinią naszych pracodawców i skutecznie przyczyniają się do walki z negatywnymi stereotypami. Fakty na temat pracowników z Ukrainy są takie, że są to osoby sumienne i zaangażowane, które wspierają nasze firmy i polską gospodarkę.

Ile kosztuje kurs spawacza?

Ile wynosi czas pracy pracownika z Ukrainy?

Zatrudnianie cudzoziemców stanowi mocne wsparcie dla wielu polskich przedsiębiorstw. Pozwala to na uzupełnienie kadr w sytuacji, gdy na rynku pracy brakuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów, ale nie tylko. Pracownicy ze wschodu, zwłaszcza z Ukrainy, zatrudniani są u nas na wszystkich stanowiskach, także nie wymagających kwalifikacji. Ile wynosi czas pracy pracownika z Ukrainy? Czy może on pracować ponad normę? Wyjaśniamy to w artykule.

Czas pracy pracownika z Ukrainy – podstawowe informacje

Normy czasu pracy dla pracownika z Ukrainy są takie same, jak dla wszystkich cudzoziemców i obywateli polskich. Dotyczy to zarówno obywateli Unii Europejskiej, jak i z krajów trzecich. Nie ma więc żadnych wymagań w zakresie minimalnego wymiaru zatrudnienia. 

Zazwyczaj pracownicy z Ukrainy pracują w pełnym wymiarze, ale pracodawca ma prawo zatrudnić ich na pół, a nawet ćwierć etatu. Zdarzają się też sytuacje, kiedy obywatele Ukrainy pracują w jeszcze mniejszym wymiarze, co wpływa na ich niskie wynagrodzenie. W związku z tym planowane są zmiany przepisów dotyczących minimalnego czasu pracy obcokrajowców, ponieważ brak tych regulacji może prowadzić do nadużyć. Czas pracy może zależeć od formy zatrudnienia obywatela Ukrainy. Polskie prawo dopuszcza w tym zakresie pisemną umowę o pracę, zlecenie lub dzieło, a także prace sezonowe.

Czas pracy dla pracowników pełnoetatowych

Jaka jest ustawowa długość tygodnia dla pracownika z Ukrainy? Każdy cudzoziemiec i obywatel Polski, który zatrudniony jest w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę, zgodnie z kodeksem pracy powinien pracować 40 godzin tygodniowo. Może to być praca 5 dni w tygodniu, lub mniej, a także w weekendy, jeżeli jest taka konieczność wynikająca z trybu pracy przedsiębiorstwa. 

Oczywiście pracodawca ma prawo zatrudnić na ½ lub ¼ etatu, ale musi to być określone w umowie, włącznie z wynagrodzeniem za niepełny wymiar czasu pracy. Jeżeli w danym miesiącu wypada święto w dniu wolnym od pracy, wtedy łączny wymiar czasu skraca się o 8 godz.

Jakie są przepisy dotyczące nadgodzin i dni wolnych od pracy?

Pracownik z Ukrainy, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, może pracować od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele. Przy czym, ustawowo niedziela jest dniem wolnym i obowiązek pracy w tym dniu zależy od specyfiki organizacji w której zatrudniony jest pracownik.

Za pracę w niedzielę przysługuje wolne w innym dniu tygodnia. Pracownikowi z Ukrainy, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługuje 11 godzin odpoczynku każdej doby. Warunek ten może być niespełniony tylko w przypadku, gdy pracownik uczestniczy w nieprzewidzianych zadaniach, jak akcje ratunkowe czy usuwanie awarii.

Czy pracownik z Ukrainy zobowiązany jest do pracy ponad normę, gdy jest taka konieczność?

Nadgodziny, zgodnie z polskim prawem, to praca ponad normę, czyli więcej niż 40 godz. w tygodniu. Jest to konieczne w przypadku niektórych zawodów i dopuszczalne w każdym zakładzie pracy na prośbę pracodawcy. Pracownik, który ma standardową umowę o pracę, nie może odmówić nadgodzin. Należy mu się jednak dodatkowe wynagrodzenie, albo odpowiednia liczba godzin wolnych. 

Za nadgodziny w czasie, kiedy zwykle się nie pracuje, (np. w nocy, niedzielę i święta) pracownikowi przysługuje podwójna stawka wynagrodzenia. W przypadku innych dni powinno to być dodatkowe 50% wynagrodzenia. Należy pamiętać, że nadgodziny nie mogą kolidować z ograniczeniami dotyczącymi 11-godzinnego odpoczynku na dobę. Pracodawca nie może nakazać pracy ponad normę dla kobiet w ciąży i pracowników, którzy opiekują się dzieckiem w wieku do 4 lat, jeżeli nie wyrazili oni zgody na nadgodziny.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Ile kosztuje kurs spawacza?

Dobrze wykwalifikowani spawacze to jedni z bardziej poszukiwanych specjalistów na polskim i zagranicznym rynku pracy. Zawód ten wymaga praktyki i nauki, a także odpowiednich predyspozycji i okresowego potwierdzania kwalifikacji. Każdy spawacz może liczyć na bardzo dobre zarobki i pewne zatrudnienie. Jak i dlaczego warto uczyć się tego fachu? Ile kosztuje kurs spawacza? Przedstawiamy warunki, korzyści i koszty uzyskania cennych umiejętności spawania.

Dla kogo jest przeznaczony i jak przebiega kurs spawacza?

Aby przystąpić do kursu spawacza trzeba mieć ukończone 18 lat, przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań lekarskich. Należy też wiedzieć, że oprócz umiejętności spawania i udokumentowanych kwalifikacji, zawód spawacza wymaga kondycji fizycznej potrzebnej do pracy w trudnych warunkach, dokładności, wytrwałości i umiejętności współpracy w grupie. Ponadto, zawód ten wiąże się z wyjazdami w różne miejsca w kraju i za granicą.

Kurs spawacza składa się z części teoretycznej i praktycznej. Prowadzony jest przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem. Czas trwania kursu zależy od stopnia jego zaawansowania i tego, czy przebiega w trybie dziennym, zaocznym, weekendowym lub indywidualnym. Standardowo wszystko trwa sto kilkadziesiąt godzin przez dwa tygodnie. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu i uzyskanie uprawnień spawalniczych. Przystępując do szkolenia wybiera się jedną z następujących technik spawania:

Ile kosztuje i co składa się na koszt kursu spawacza?

To, ile kosztuje nauka spawania zależy od zakresu, poziomu i systemu szkolenia. Za podstawowy kurs trzeba zapłacić 3000 – 3500 zł. Łączny koszt obejmuje:

 • wpisowe lub rezerwację,
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne,
 • materiały do szkolenia teoretycznego,
 • materiały spawalnicze do ćwiczeń,
 • egzamin wewnętrzny i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Jakie dodatkowe koszty mogą pojawić się podczas uczestnictwa w kursie spawacza? Dodatkowo płatne może być wyżywienie w trakcie spotkań. Dopłacić można także do szkolenia BHP oraz egzaminu zewnętrznego i certyfikatu kwalifikacyjnego. Niektóre ośrodki szkoleniowe oferują też same egzaminy kwalifikacyjne dla osób, które opanowały spawanie we własnym zakresie.

Jakie czynniki wpływają na cenę kursu spawacza?

Cena szkolenia spawacza zależy od jego trybu, zakresu i poziomu. Najtańszy jest kurs dzienny, grupowy. Więcej zapłacimy za szkolenie weekendowe, zaoczne i indywidualne. Czy cena kursu spawacza zależy od poziomu zaawansowania kursu (podstawowy, zaawansowany, specjalistyczny)? Tak, kursy podstawowe są tańsze niż specjalistyczne. Średnie ceny kursów w zależności od poziomu wyglądają następująco:

 • szkolenie podstawowe: 3000–3500 zł,
 • szkolenie specjalistyczne: 3500–4500 zł,
 • szkolenie kwalifikacyjne: 3000-4500 zł,
 • kurs doszkalający: 150-200 zł/h.

Ceny szkoleń spawaczy w różnych miejscach

Czy istnieją różnice w kosztach kursów spawacza w zależności od lokalizacji? Tak, więcej zapłacimy za kurs spawacza w większych miastach i prestiżowych dzielnicach. Wynika to z wyższych kosztów utrzymania ośrodków szkoleniowych. A jakie są średnie koszty kursów spawacza w różnych krajach lub regionach? Średni koszt podstawowego kursu w Polsce wynosi od 3000 do 3500 zł. Mniej zapłacimy za szkolenie we wschodniej części kraju, a więcej na zachodzie i południu. Jeszcze więcej kosztuje kurs w krajach starej Unii Europejskie. Natomiast najmniej płaci się za kurs we wschodnich krajach Europy.

Najważniejsze korzyści, jakie daje kurs spawacza

Kurs spawacza zapewnia uczestnikowi bardzo dobrą pozycję na rynku pracy. Najważniejsze zalety tego zawodu to:

 • bardzo atrakcyjne zarobki,
 • duży popyt na spawaczy,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • możliwość rozwoju i zwiedzenia świata.

Firma Winsmann może pomóc Ci w zatrudnieniu pracowników jakimi są spawacze ze Wschodu i dopełnieniu wszystkich formalności. Oferujemy kompleksowe usługi rekrutacyjne i kadrowe, dostosowane do specyficznych potrzeb zarówno pracodawców, jak i kandydatów z Ukrainy.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Polskie firmy coraz chętniej zatrudniają pracowników z Ukrainy. Ich obecność, szczególnie w ostatnim czasie, znacząco wzmacnia kadry polskich przedsiębiorstw. Zatrudnienie obywatela Ukrainy wiąże się z pewnymi wymogami, podobnie jak w przypadku innych cudzoziemców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać, chcąc zatrudnić pracownika z Ukrainy. 

Jakie formalności trzeba spełnić, aby zatrudnić pracownika z Ukrainy?

1. Status pobytowy

Podstawowym warunkiem legalnej pracy na terytorium Polski jest posiadanie przez obywatela Ukrainy odpowiedniego tytułu pobytowego. Najczęstszym tytułem w przypadku uchodźców z Ukrainy jest ochrona czasowa, przyznawana na podstawie Specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ochrona czasowa uprawnia do legalnego pobytu i podjęcia pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę.

2. Powiadomienie o podjęciu pracy

Pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy posiadającego ochronę czasową, ma obowiązek powiadomić o tym fakcie właściwy powiatowy urząd pracy w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Powiadomienia można dokonać elektronicznie za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

3. Umowa o pracę

Umowa o pracę z obywatelem Ukrainy powinna zawierać wszystkie elementy wymagane w polskim kodeksie pracy, takie jak:

 • Dane stron umowy
 • Miejsce wykonywania pracy
 • Rodzaj pracy
 • Okres trwania umowy
 • Wynagrodzenie
 • Wymiar czasu pracy
 • Urlopy
 • Świadczenia dodatkowe

4. Dodatkowe obowiązki pracodawcy

Pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma również obowiązek:

 • Zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • Przestrzegać przepisów dot. legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Polski
 • Informować pracownika o jego prawach i obowiązkach
 • Zapewnić mu dostęp do szkoleń i kursów językowych

 Poza tym obowiązują następujące, standardowe formalności:

 • wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być niższe niż płaca minimalna
 • konieczność zawarcia pisemnej umowy z pracownikiem
 • przed podpisaniem umowy należy przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie
 • konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Jaką umowę o pracę podpisać z pracownikiem z Ukrainy?

W przypadku umowy z obywatelem Ukrainy to Urząd Pracy określa, czy formą zatrudnienia ma być umowa zlecenie czy umowa o pracę. Po obustronnym podpisaniu umowy pracodawca w terminie 7 dni ma obowiązek zgłoszenia pracownika z Ukrainy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy zgłoszeniu obcokrajowca do Urzędu Pracy należy podać informacje dotyczące wykonywanej pracy i dane osobowe pracownika, jak:

 • imię i nazwisko
 • płeć
 • data urodzenia
 • obywatelstwo
 • rodzaj, numer i seria dokumentu podróży
 • PESEL (jeżeli został nadany)

Jakie składki ZUS za pracownika z Ukrainy?

W przypadku składek ZUS, pracownik z Ukrainy podlega tym samym zasadom, co każdy pracownik z Polski. Zgłoszenie dokonuje się na formularzu ZUS ZUA. Obejmuje ono wszystkie ryzyka, jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, oraz ubezpieczenie zdrowotne. Na podstawie zgłoszenia pracownik z Ukrainy ma prawo do:

 • świadczeń w razie choroby lub wypadku przy pracy
 • świadczeń w związku z macierzyństwem
 • bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia

Jakie podatki musi płacić pracownik z Ukrainy?

Obywatele z Ukrainy płacą podatki z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Przed zatrudnieniem pracodawca powinien ustalić sytuację podatnika – obywatela Ukrainy, czyli to, czy podatnik pozostaje rezydentem podatkowym Ukrainy lub stwierdzić, że zaistniało przeniesienie rezydencji do Polski. 

Tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy wskazuje, że jeżeli obywatele Ukrainy mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich źródeł). Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, albo przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym. Natomiast w przypadku ograniczonego obowiązku podatkowego, gdy obywatele z Ukrainy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych w Polsce.

Jak uzyskać kartę pobytu dla pracownika z Ukrainy?

W celu legalizacji pobytu cudzoziemiec musi złożyć wniosek o wydanie karty pobytu w urzędzie wojewódzkim. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak paszport, zdjęcie, zaświadczenie o zatrudnieniu i dowód opłacenia opłaty skarbowej. Rozpatrywanie wniosku trwa do kilku miesięcy, po jego pozytywnym rozpatrzeniu cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu, potwierdzającą legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomagamy w zatrudnieniu pracowników z Ukrainy

Pracowników z Ukrainy coraz częściej spotykamy w polskich firmach. Pomimo barier językowych, wnoszą oni cenny wkład w rozwój naszych przedsiębiorstw. Procedury zatrudnienia i obowiązki pracodawcy w ich przypadku nieznacznie różnią się od tych, które dotyczą pracowników polskich. Z tego względu ich zatrudnienie może być doskonałym rozwiązaniem na uzupełnienie kadrowych braków.

Firma Winsmann może pomóc Ci w zatrudnieniu spawaczy z Ukrainy i dopełnieniu wszystkich formalności. Oferujemy kompleksowe usługi rekrutacyjne i kadrowe, dostosowane do specyficznych potrzeb zarówno pracodawców, jak i kandydatów z Ukrainy. Zapewniamy:

 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniego kandydata: Posiadamy szeroką bazę kandydatów z Ukrainy o różnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
 • Weryfikację kandydatów: Dokładnie sprawdzamy kwalifikacje, doświadczenie i referencje kandydatów.
 • Pomoc w dopełnieniu formalności: Załatwiamy wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia związane z zatrudnieniem cudzoziemca.
 • Opiekę nad pracownikiem: Pomagamy pracownikowi w adaptacji do nowego środowiska i zapewniamy mu niezbędne wsparcie.
Jak zostać spawaczem?

Jak zostać spawaczem?

Spawacz to obecnie jeden z lepiej opłacanych zawodów. Duża ilość ofert  pracy przy spawaniu świadczy o tym, że fachowcy ci są dosłownie rozchwytywani na rynku pracy i do tego świetnie opłacani. Mimo specyficznych warunków pracy, z pewnością warto wyspecjalizować się w tym fachu, ponieważ spawacz potrzebny jest w każdym rozwijającym się państwie. Ale jak zostać spawaczem? Gdzie pracują ci specjaliści? Wyjaśniamy w artykule.

Kim jest spawacz?

Spawacz jest specjalistą w zakresie łączenia metali za pomocą różnych technik spawalniczych. Zajmuje się wykonywaniem precyzyjnych spawów, zgrzewaniem, oraz naprawą i renowacją różnych konstrukcji metalowych. Pracownik taki spawa elektrycznie, gazowo, albo tnie łukiem lub tlenem. 

Spawacz musi posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające mu na łączenie metalowych elementów. Dobry fachowiec pracuje z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi spawalniczych. Zawód spawacza wymaga uzyskania uprawnień spawalniczych oraz odpowiednich predyspozycji fizycznych. Ogólne wymagania dla spawacza to:

 • uprawnienia spawalnicze,
 • znajomość zasad spawania,
 • znajomość różnych technik spawania,
 • wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie techniczne,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • odpowiedzialność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu spawów,
 • dobra kondycja fizyczna.

Jakie kroki podjąć, aby zostać spawaczem?

Aby zostać spawaczem, należy spełnić kilka podstawowych warunków:

 • Ukończyć 18 lat: Spawanie jest odpowiedzialnym zawodem, dlatego minimalny wiek wymagany do jego wykonywania to 18 lat.
 • Posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie: Większość firm zatrudnia spawaczy z wykształceniem minimum podstawowym.
 • Zyskać odpowiednie kwalifikacje zawodowe: Do pracy spawacza niezbędne jest ukończenie kursu spawania i uzyskanie odpowiednich uprawnień. Dostępnych jest wiele rodzajów kursów spawania, a każdy z nich zapewnia zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie konkretnej metody spawania.

Jak przebiega kurs spawacza?

Odbycie kursu spawania, lub zdobycie tych uprawnień w szkole zawodowej jest pierwszym i obowiązkowym krokiem, aby pracować w tym zawodzie. Kurs spawania prowadzony jest przez instruktorów i kończy się egzaminem. Obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w których kursant uczy się różnych technik spawalniczych. Zdanie egzaminu potwierdzane jest wydaniem książeczki spawalniczej lub kolejnym wpisem do książeczki już posiadanej.

Jakie są rodzaje uprawnień spawalniczych?

Uprawnienia spawalnicze nie tylko umożliwiają pracę w tym dobrze płatnym zawodzie, ale również otwierają drzwi do szerokiego spektrum możliwości. Na rynku pracy regularna weryfikacja i odnawianie uprawnień są standardem.

Cykl odnawiania zależny jest od rodzaju uprawnień i certyfikatów. Najczęściej jednak okres ten wynosi 3 lata. Warto jednak sprawdzić szczegółowe wymogi dla konkretnych uprawnień, ponieważ mogą one się różnić. Większość certyfikatów spawalniczych jest uznawana na całym świecie, co daje spawaczom z odpowiednimi uprawnieniami możliwość pracy w wielu krajach.

Szerokie uprawnienia spawalnicze nie tylko zwiększają szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy, ale również dają większą elastyczność w wyborze miejsca zatrudnienia i rodzaju wykonywanych zadań.

Zakres uprawnień spawalniczych obejmuje różne metody spawania, m.in.:

 • Spawanie plazmowe
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną
 • Spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
 • Spawanie MIG drutem litym
 • Spawanie MAG z drutem elektrodowym litym
 • Spawanie MAG drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym
 • Spawanie MAG drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym
 • Spawanie TIG z dodatkiem drutu litego
 • Spawanie gazowe z użyciem palnika acetylenowo-tlenowego i drutu

Czy trudno jest zostać spawaczem?

Oprócz powyższych wymogów w zawodzie spawacza, konieczne są też pewne predyspozycje fizyczne i psychologiczne. Spawacz musi mieć dobrą kondycję fizyczną. Narażony jest też na oparzenia, musi chronić wzrok i bezwzględnie przestrzegać zasad BHP. Zawód ten wymaga sprawnego narządu wzroku i słuchu. Ważna jest też koordynacja wzroku i ruchu oraz wyobraźnia przestrzenna. Dobrego spawacza cechuje też odporność na stres, dobra organizacja pracy oraz komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.

Gdzie może pracować spawacz?

Każda rozwijająca się gospodarka daje ogromne możliwości zatrudnienia dla spawaczy. Zarówno w kraju, jak i za granicą, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców w tej dziedzinie jest stale wysokie. Największe szanse na znalezienie stabilnej i dobrze płatnej pracy mają spawacze z doświadczeniem w takich sektorach jak:

Przemysł metalowy i stoczniowy: Budowa statków, konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń to dziedziny, w których spawacze odgrywają kluczową rolę.

Budownictwo: Montaż konstrukcji stalowych, zbrojenia i instalacji sanitarnych to tylko niektóre z zadań wykonywanych przez spawaczy na budowach.

Fabryki: Produkcja samochodów, samolotów, urządzeń AGD i RTV – wszędzie tam potrzebni są spawacze o różnych specjalizacjach.

Hale produkcyjne: W wielu firmach produkcyjnych spawacze odpowiadają za utrzymanie i naprawy maszyn i urządzeń.

Warsztaty samochodowe: Spawanie elementów karoserii, układów wydechowych i innych części to częste zadania wykonywane w warsztatach samochodowych.

Projekty specjalistyczne: Spawanie pod wodą, naprawa rurociągów wysokiego ciśnienia czy praca na platformach wiertniczych to przykłady projektów, w których udział biorą wysoko wykwalifikowani spawacze.

Firma Winsmann pomaga w zatrudnianiu wykwalifikowanych spawaczy ze wschodu. Spawacze ze wschodu są przez nas szczegółowo weryfikowani pod względem referencji. Posiadamy szeroką bazę kandydatów o różnych specjalizacjach i doświadczeniu, a także oferujemy kompleksową obsługę procesu rekrutacyjnego. 

Jak zostać spawaczem – podsumowanie

Zawód spawacza daje dobrą perspektywę na zatrudnienie i ponadprzeciętne wynagrodzenie. (Sprawdź, ile zarabia spawacz) Nie jest to jednak specjalizacja dla każdego, ze względu na warunki pracy i niezbędne predyspozycje. Niemniej, jeżeli ktoś widzi się w tym fachu, to na pewno warto odbyć kurs spawacza i zdobyć odpowiednie uprawnienia. Jest to gwarancją stałego zatrudnienia i świetnych zarobków.

Ile zarabia spawacz

Ile zarabia spawacz?

Zawód spawacza jest obecnie jednym z bardziej deficytowych w Polsce i za granicą. Specyfika tego niszowego fachu sprawia, że na rynku pracy brakuje dobrze wykwalifikowanych pracowników, a potrzeby przedsiębiorstw stale rosną. Dlatego pod względem zarobków, spawaczom może pozazdrościć nie jeden programista. W artykule wyjaśniamy, ile zarabia spawacz i czym się konkretnie zajmuje.

Czym zajmuje się spawacz?

Zawód ten wymaga umiejętności, doświadczenia i często pracy w niełatwych warunkach. Spawacz zajmuje się łączeniem metalowych elementów za pomocą spawarki i specjalistycznego sprzętu. Przeprowadza też naprawy i remonty urządzeń produkcyjnych, wykonuje również części zamienne. Pracuje w różnych miejscach, w pomieszczeniach, na świeżym powietrzu, na wysokości lub pod wodą. 

Oprócz umiejętności i doświadczenia praca spawacza wiąże się z wysiłkiem fizycznym, narażaniem na oparzenia, wymaga też właściwej ochrony wzroku. Dlatego w zawodzie tym potrzebne są odpowiednie predyspozycje. Jak zostać spawaczem? Jest kilka dróg, aby nauczyć się tego zawodu, np.:

 • kursy spawalnicze
 • praktyki spawalnicze
 • samodzielna nauka i warsztaty

Możliwości zatrudnienia dla spawacza

Umiejętności spawania dają spore możliwości zatrudnienia. Fachowcy, którzy potrafią łączyć metalowe elementy są obecnie niezwykle cenieni i poszukiwani w przemyśle metalowym i stoczniowym, a także w fabrykach i budownictwie. Spawacze potrzebni są też w warsztatach samochodowych, na halach produkcyjnych i przy różnego rodzaju projektach.

Szczególnie deficytowi są fachowcy pracujący pod wodą. Spawacze są dosłownie rozchwytywani na polskim i zagranicznym rynku pracy. Dlatego zawód ten wiąże się z regularnymi wyjazdami do innych miejsc w kraju lub za granicą.

Od czego zależą zarobki spawacza?

Spawacz zarobki ma zależne od kilku czynników, dlatego nie da się jednoznacznie określić wysokości wynagrodzenia. Wpływ na wynagrodzenie spawacza ma:

 • lokalizacja i rodzaj zatrudnienia
 • doświadczenie i kwalifikacje
 • metoda spawania
 • popyt i podaż na usługi
 • branża i specjalizacja

Ile zarabia spawacz?

Według ogólnopolskiego badania wynagrodzeń spawacz otrzymuje wynagrodzenie w przedziale 4900 – 6800 zł brutto. Mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 5800 zł brutto. Natomiast 25% najlepiej opłacanych spawaczy zarabia 7-8 tys. zł brutto miesięcznie.

Najlepiej opłacani są fachowcy pracujący pod wodą, których zarobki wynoszą ponad 10 tys. zł. Polscy spawacze, zatrudnieni w krajowych przedsiębiorstwach, najlepiej zarabiają przy okazji dłuższych wyjazdów, w związku z pracą w innych krajach.

Spawanie MIG – zarobki w Polsce

Spawanie MIG to jedna z bardziej podstawowych technik, używana głównie do spawania stali, nierdzewki i aluminium. Spawacze pracujący tą metodą zarabiają nieco mniej niż inni specjaliści, jest to przedział 3500-4000 zł netto.

Spawanie MAG – zarobki w Polsce

Ten rodzaj spawania jest bardzo zbliżony do metody MIG i też należy do podstawowych technik. W tym przypadku używa się aktywnego gazu osłonowego. Zarobki przy pracy metodą MAG wynoszą także 3500-4000 zł netto miesięcznie.

Zarobki spawacza – podsumowanie

Spawacze to jedni z lepiej zarabiających fachowców. Ich zarobki w niektórych przypadkach przekraczają nawet pensje pracowników IT. Wpływ na to jednak ma kilka czynników, jak miejsce pracy, metoda spawania itd. Zawód spawacza wymaga też odpowiednich predyspozycji, ponieważ nie jest to praca łatwa i lekka. Dlatego jest to tak dobrze opłacalny, deficytowy zawód i zapotrzebowanie na spawaczy będzie stale rosnąć.

Firma Winsmann pomaga polskim przedsiębiorcom w pozyskiwaniu wykwalifikowanych spawaczy ze Wschodu. Oferujemy kompleksowe usługi rekrutacyjne, dopasowując kandydatów do specyficznych potrzeb pracodawców.

Spawacze, których pozyskujemy, pochodzą z:

Wszyscy nasi kandydaci posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także pozytywnie przeszli testy językowe i weryfikację referencji. Zapewniamy również pomoc w dopełnieniu formalności urzędowych związanych z zatrudnieniem cudzoziemca.