Pracownicy z Ukrainy - fakty i mity

Pracownicy z Ukrainy – fakty i mity

Rozwój gospodarki powoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników z zagranicy. Dlatego polskie firmy zatrudniają pracowników z Ukrainy. Nasi sąsiedzi uważani są za solidnych i zmotywowanych do pracy, ale jest też trochę stereotypów. Przedstawiamy fakty i mity na temat pracowników z Ukrainy.

Jakie są korzyści z zatrudnienia pracowników z Ukrainy?

Polska czerpie sporo korzyści z obecności cudzoziemców, zwłaszcza pracowników ze wschodu. Są oni nam bliscy kulturowo i uzupełniają kadry naszych przedsiębiorstw. Bardzo cenieni są wyspecjalizowani fachowcy, jak np. spawacze ze Wschodu. Korzyści dla polskich firm i naszej gospodarki z zatrudniania pracowników z Ukrainy to:

  • pracowitość i dyspozycyjność,
  • zaangażowanie i motywacja do pracy,
  • wysokie kwalifikacje pracowników,
  • niewielkie bariery językowe,
  • komunikatywność pracowników,
  • zaspokajają popyt naszego rynku pracy.

Jakie są najczęstsze obawy związane z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy?

W przypadku zatrudniania obcokrajowców, pracodawcy mniej obawiają się pracowników z Ukrainy, niż obywateli z Azji czy Bliskiego Wschodu. Wynika to z bliskości kulturowej naszych narodów. Pracodawcy mogą zastanawiać się, czy  komunikacja z Ukraińcami jest utrudniona. Jednak w tej kwestii jest lepiej, niż w przypadku chociażby Azjatów. Ponadto, pracownicy z Ukrainy są bardziej zmotywowani do współpracy, więc chętniej uczą się języka polskiego.

Jakie są fakty a jakie mity na temat pracowników z Ukrainy?

Na przestrzeni lat powstało w Polsce wiele mitów na temat pracowników z Ukrainy. Fakty natomiast są takie, że powszechne stereotypy w gruncie rzeczy tyczą się wszystkich obcokrajowców, nie tylko tych z Ukrainy. Ponadto, rzekome nieprawidłowości przy zatrudnianiu obcokrajowców mają miejsce też w przypadku polskich pracowników i nie możemy na pewno mówić o powszechności tego zjawiska.

Czy imigranci z Ukrainy pracują głównie fizycznie?

W pewnym stopniu jest tak, że pracownicy z Ukrainy wykonują proste prace budowlane i produkcyjne. Niemniej, napływają do nas też wykwalifikowani fachowcy, jak spawacze, mechanicy czy elektrycy. Wśród pracowników z Ukrainy spotykamy też pielęgniarki, lekarzy, handlowców czy programistów.

Czy pracownicy z Ukrainy pracują nielegalnie i są nieubezpieczeni?

Pracownicy z Ukrainy pracują na takich samych zasadach, jak obywatele Polscy. Zjawisko tzw. pracy na czarno występuje, ale nie jest to powszechne. Każdy zatrudniony u nas Ukrainiec opłaca składki ZUS. Nasze procedury ułatwiają zatrudnianie pracowników ukraińskich. Szczególnie pomocne dla przedsiębiorstw są agencje pośrednictwa pracy, które udostępniają firmom pracowników ze wschodu.

Czy Ukraińcy są w Polsce wyzyskiwani?

Wysokość wynagrodzenia obywatela z Ukrainy zależy od jego kwalifikacji. W przypadku prostych prac obywatele ze wschodu mogą otrzymywać najniższe wynagrodzenie. Niepokojącym zjawiskiem jest zatrudnianie osób z Ukrainy w niewielkim wymiarze czasu pracy, np. na ¼ etatu, kiedy w praktyce pracownik pracuje dłużej. Jednak prowadzone są już prace ustawodawcy, które mają te nadużycia wyeliminować.

Fakty i mity na temat pracowników z Ukrainy – podsumowanie

Mity na temat pracowników z Ukrainy są stereotypami, takimi samymi, jak w przypadku większości zatrudnianych cudzoziemców. Pracownicy z Ukrainy cieszą się dobrą opinią naszych pracodawców i skutecznie przyczyniają się do walki z negatywnymi stereotypami. Fakty na temat pracowników z Ukrainy są takie, że są to osoby sumienne i zaangażowane, które wspierają nasze firmy i polską gospodarkę.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *