Ile kosztuje kurs spawacza?

Ile wynosi czas pracy pracownika z Ukrainy?

Zatrudnianie cudzoziemców stanowi mocne wsparcie dla wielu polskich przedsiębiorstw. Pozwala to na uzupełnienie kadr w sytuacji, gdy na rynku pracy brakuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów, ale nie tylko. Pracownicy ze wschodu, zwłaszcza z Ukrainy, zatrudniani są u nas na wszystkich stanowiskach, także nie wymagających kwalifikacji. Ile wynosi czas pracy pracownika z Ukrainy? Czy może on pracować ponad normę? Wyjaśniamy to w artykule.

Czas pracy pracownika z Ukrainy – podstawowe informacje

Normy czasu pracy dla pracownika z Ukrainy są takie same, jak dla wszystkich cudzoziemców i obywateli polskich. Dotyczy to zarówno obywateli Unii Europejskiej, jak i z krajów trzecich. Nie ma więc żadnych wymagań w zakresie minimalnego wymiaru zatrudnienia. 

Zazwyczaj pracownicy z Ukrainy pracują w pełnym wymiarze, ale pracodawca ma prawo zatrudnić ich na pół, a nawet ćwierć etatu. Zdarzają się też sytuacje, kiedy obywatele Ukrainy pracują w jeszcze mniejszym wymiarze, co wpływa na ich niskie wynagrodzenie. W związku z tym planowane są zmiany przepisów dotyczących minimalnego czasu pracy obcokrajowców, ponieważ brak tych regulacji może prowadzić do nadużyć. Czas pracy może zależeć od formy zatrudnienia obywatela Ukrainy. Polskie prawo dopuszcza w tym zakresie pisemną umowę o pracę, zlecenie lub dzieło, a także prace sezonowe.

Czas pracy dla pracowników pełnoetatowych

Jaka jest ustawowa długość tygodnia dla pracownika z Ukrainy? Każdy cudzoziemiec i obywatel Polski, który zatrudniony jest w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę, zgodnie z kodeksem pracy powinien pracować 40 godzin tygodniowo. Może to być praca 5 dni w tygodniu, lub mniej, a także w weekendy, jeżeli jest taka konieczność wynikająca z trybu pracy przedsiębiorstwa. 

Oczywiście pracodawca ma prawo zatrudnić na ½ lub ¼ etatu, ale musi to być określone w umowie, włącznie z wynagrodzeniem za niepełny wymiar czasu pracy. Jeżeli w danym miesiącu wypada święto w dniu wolnym od pracy, wtedy łączny wymiar czasu skraca się o 8 godz.

Jakie są przepisy dotyczące nadgodzin i dni wolnych od pracy?

Pracownik z Ukrainy, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, może pracować od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele. Przy czym, ustawowo niedziela jest dniem wolnym i obowiązek pracy w tym dniu zależy od specyfiki organizacji w której zatrudniony jest pracownik.

Za pracę w niedzielę przysługuje wolne w innym dniu tygodnia. Pracownikowi z Ukrainy, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługuje 11 godzin odpoczynku każdej doby. Warunek ten może być niespełniony tylko w przypadku, gdy pracownik uczestniczy w nieprzewidzianych zadaniach, jak akcje ratunkowe czy usuwanie awarii.

Czy pracownik z Ukrainy zobowiązany jest do pracy ponad normę, gdy jest taka konieczność?

Nadgodziny, zgodnie z polskim prawem, to praca ponad normę, czyli więcej niż 40 godz. w tygodniu. Jest to konieczne w przypadku niektórych zawodów i dopuszczalne w każdym zakładzie pracy na prośbę pracodawcy. Pracownik, który ma standardową umowę o pracę, nie może odmówić nadgodzin. Należy mu się jednak dodatkowe wynagrodzenie, albo odpowiednia liczba godzin wolnych. 

Za nadgodziny w czasie, kiedy zwykle się nie pracuje, (np. w nocy, niedzielę i święta) pracownikowi przysługuje podwójna stawka wynagrodzenia. W przypadku innych dni powinno to być dodatkowe 50% wynagrodzenia. Należy pamiętać, że nadgodziny nie mogą kolidować z ograniczeniami dotyczącymi 11-godzinnego odpoczynku na dobę. Pracodawca nie może nakazać pracy ponad normę dla kobiet w ciąży i pracowników, którzy opiekują się dzieckiem w wieku do 4 lat, jeżeli nie wyrazili oni zgody na nadgodziny.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *