Jak zatrudnić ukraińskich pracowników w Polsce?

Gdzie i jak znaleźć Ukraińskich pracowników do pracy?

Rosnące zapotrzebowanie naszej się gospodarki sprawia, że przedsiębiorstwa borykają się z brakami kadrowymi. Dlatego ukraińscy pracownicy do pracy w Polsce mają od pewnego czasu uproszczoną procedurę stałego pobytu i zatrudnienia. Sytuacja znacznie zmieniła się po wybuchu wojny za wschodnią granicą. Niemniej, Ukraińcy do pracy u nas przyjeżdżali już wcześniej. Jak znaleźć ukraińskich pracowników do pracy w Polsce? Jak przebiega rekrutacja pracowników z Ukrainy? Zapoznaj się z możliwościami uzupełniania zasobów kadrowych firmy.

Jak zatrudnić ukraińskich pracowników w Polsce?

Nasz rynek pracy dla Ukraińców jest bardzo korzystny ze względu na wysokie zarobki w porównaniu do tych na Ukrainie. Do tego, nasi pracodawcy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców ze wschodu przez brak rak do pracy. Jednak przed zatrudnieniem obywatele Ukrainy muszą spełniać nasze wymogi. Należy ustalić podstawę pobytową kandydata do pracy. Obywatel obcego państwa musi więc przedstawić dokument uprawniający go do pobytu w Polsce. Aby zalegalizować pobyt, obcokrajowiec musi złożyć wniosek w Urzędzie Wojewódzkim o wydanie karty pobytu.

Jakie formalności trzeba spełnić, aby zatrudnić Ukraińca?

Rekrutacja Ukraińców wymaga od pracodawcy zgłoszenia każdego cudzoziemca do Urzędu Pracy. Po za tym obowiązują takie same formalności i obowiązki, jak przy zatrudnianiu obywatela Polski, czyli:

 • zawarcia umowy z pracownikiem z Ukrainy,
 • przed podpisaniem umowy należy okazać jej tłumaczenie,
 • wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna,
 • zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustalenie sytuacji podatkowej cudzoziemca i ewentualne zgłoszenie go do Urzędu Skarbowego.

Podczas zatrudniania pracowników z Ukrainy to nasz Urząd Pracy ustala, czy formą zatrudnienia będzie umowa o pracę czy zlecenie. Zgłaszając pracownika z Ukrainy do Urzędu Pracy należy przedstawić:

 • informacje o wykonywanej pracy,
 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • typ, numer i serię dokumentu podróży,
 • PESEL (jeżeli został nadany obywatelowi z Ukrainy).

Jakie są koszty zatrudnienia ukraińskiego pracownika?

W przypadku zatrudniania pracowników z Ukrainy, pracodawca ponosi standardowe koszty pracy, takie jak w przypadku pracy wszystkich pracowników polskich. Czyli wynagrodzenie netto oraz koszty podatkowe i opłaty należne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nieco inaczej, w wielu przypadkach nawet korzystniej, wygląda to przy zatrudnianiu za pośrednictwem agencji zatrudnienia dla Ukraińców. Wynajmowani pracownicy z Ukrainy to duże ułatwienie dla przedsiębiorstw, które pozwala na optymalizację kosztów i zasobów kadrowych.

Gdzie szukać ukraińskich pracowników do pracy?

Popularną praktyką jest zamieszczanie ogłoszeń na portalach z ofertami pracy. Dodanie informacji np. w języku rosyjskim lub ukraińskim z pewnością ułatwi obcokrajowcom kontakt z pracodawcą. Przy poszukiwaniu pracowników pomocne są też Urzędy Pracy. Jakie są najlepsze sposoby na rekrutację Ukraińców? 

Bardzo dobrym rozwiązaniem są agencje pośredniczące w zatrudnianiu. Jakie agencje zatrudnienia oferują pracowników z Ukrainy? Są to wyspecjalizowane firmy oferujące outsourcing procesowy. Tego rodzaju pośrednicy są dużym ułatwieniem, ponieważ umożliwiają szybki dostęp do specjalistów. Przykładowo, wynajmowani spawacze ze wschodu to szansa na pozyskanie bardzo dobrze wykwalifikowanych fachowców.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *