Outsourcing procesowy

Outsourcing procesowy jest obecnie prężnie rozwijającym się modelem wsparcia przedsiębiorstw. Praktyka polega na oddelegowywaniu niektórych działań operacyjnych bardziej wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Takie wsparcie odciążą przedsiębiorstwo w pewnym zakresie i pozwala skupić się na głównych celach działalności. Czym jest outsourcing procesowy? W jaki sposób przekłada się na efektywność przedsiębiorstw? Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami i korzyściami outsourcingu procesowego.

Co to jest outsourcingu procesowy?

Poprzez outsourcing procesowy przedsiębiorstwa przekazują wyspecjalizowanym podmiotom część swoich operacji i funkcji, które nie są związane z ich główną działalnością. Usprawnia to funkcjonowanie organizacji i zapewnia oszczędność kosztów, czasu i zasobów. Outsourcing procesów pozwala na skorzystanie z wiedzy, doświadczenia i umiejętności specjalistów w konkretnej dziedzinie.

Outsourcing procesowy a efektywność biznesowa – wsparcie dla firm

Jakie operacje biznesowe można outsourcować w ramach outsourcingu procesowego? Częstą praktyką jest delegowanie procesów w zakresie produkcji i logistyki. Outsourcing operacji biznesowych sprawdza się też jako wsparcie przy pracach IT, finansach czy administracji. Czy istnieją ryzyka związane z outsourcingiem procesowym i jak można im zapobiec? Delegowanie tworzy pewną zależność, przez którą firma zmuszana bywa do podejmowania niechcianych działań. Niekiedy występują też problemy z komunikacją, albo zdarzają się wycieki poufnych danych. Dlatego firma powinna dokładnie przygotować się do przyjęcia podwykonawców i zawrzeć odpowiednio sprecyzowaną umowę z wiarygodnym partnerem.

 

Jakie są korzyści outsourcingu procesowego?

Delegowanie ułatwia organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstw, zwalnia działy kadrowe z czasowego zatrudniania specjalistów i pozwala zająć się podstawowymi działaniami. To idealne rozwiązanie dla organizacji, które nie chcą nadmiernie rozbudowywać swojej struktury. Jakie są główne zalety outsourcingu procesowego dla firm? Najważniejsze korzyści to:

 • oszczędność czasu i redukcja kosztów,
 • obniżenie ryzyka w związku z nieudanymi projektami i inwestycjami,
 • brak konieczności weryfikacji i zatrudniania pracowników na określony czas,
 • łatwy dostęp do doświadczonych specjalistów,
 • możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności,
 • duża elastyczność i doświadczenie firm oferujących outsourcing.

W jaki sposób outsourcing procesowy wpływa na skalowalność firm?

Poprzez odciążenie przedsiębiorstwa w zakresie pewnych procesów, kadra zarządzająca może swobodniej realizować kluczowe cele taktyczne, operacyjne i strategiczne. Sprzyja to rozwijaniu głównego obszaru działalności i zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do poszerzania skali działania w celu zwiększania jego przychodów.

Outsourcing procesowy a optymalizacja kosztów i zasobów

 Delegowanie procesów i funkcji gwarantuje firmom skuteczną optymalizację zasobów i kosztów. Zwalnia to z konieczności zatrudniania wyspecjalizowanych pracowników i inwestowania w krótkoterminowe lub jednorazowe projekty czy podrzędne procesy. Dzięki temu dostępne zasoby kadrowe i finansowe kieruje się do realizacji najważniejszych zadań. Outsourcing ułatwia też planowanie w zakresie zasobów i kosztów.

Przykłady outsourcingu procesowego

Jakie usługi można outsourcować w ramach outsourcingu procesowego? Praktycznie większość procesów i funkcji można oddelegowywać zewnętrznym podmiotom. Powszechną praktyką jest powierzanie podwykonawcom działania w zakresie:

 • produkcji,
 • logistyki,
 • prac budowlanych,
 • remontów,
 • ochrony,
 • IT,
 • HR,
 • obsługi klientów,
 • administracji,
 • finansów,
 • marketingu.

Outsourcing procesowy a pracowniczy

Istnieje ważna różnica między outsourcingiem procesowym a pracowniczym. Są to nieco inne formy współpracy i przy skorzystaniu ze wsparcia należy mieć tego świadomość. Zgodnie z prawem outsourcing procesowy jest przejęciem przez daną firmę części procesu niezbędnego do działania drugiej firmy. Działanie przebiega pod kierownictwem podmiotu przejmującego proces. Natomiast outsourcingu pracowniczy polega jedynie na udostępnianie pracowników. W tym przypadku zadaniem firmy udostępniającej jest tylko rekrutowanie personelu i kierowanie go do poszczególnych przedsiębiorstw.

Jak pomagamy przedsiębiorstwom?

Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu pracowników w branży spawalniczej. Rekrutujemy polskim przedsiębiorstwom spawaczy:

Zapewniamy bardzo dobrze wykwalifikowany personel, który pomoże Państwu zrealizować zamierzone cele. Rekrutowani przez nas zaangażowani i odpowiedzialni pracownicy ze Wschodu posiadają wszystkie uprawnienia spawalnicze.

Zapewniamy dostęp do pracowników takich jak spawacze MIG, spawacze MAG i TIG w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii. Zaufały nam największe krajowe przedsiębiorstwa. Zapewnimy kadry, które wesprą rozwój i sukces Państwa biznesu.

Ile zarabia spawacz
profesjonalny-spawacz-zgrzewajacy-rure-na-konstrukcji-rurociagowej